Voorraadbeheer

In RestoCore kan u per product een minimum stock en maximum stock bepalen. Er kan ingesteld worden voor welke levels er meldingen gegeven dienen te worden zodat u weet of de stock lager is dan het minimum of op maximale hoeveelheid staat.

Iedere aan- of verkoop resulteert automatisch in een stockverandering. De voorraad kan evenwel ook manueel aangepast worden zoals in het geval van correctie, verlies, breuk, eigen gebruik, of andere redenen. De correctietypes zijn zelf te bepalen.

Aankoop en bestellingen

Naast het manueel ingeven en doorvoeren van aankopen, ontvangt u ook voorstellen tot aankoop vanuit het stockbeheer wanneer bepaalde voorraadlevels overschreden zijn.

RestoCore omvat eveneens:

  • Het aanmaken van periodische bestellijsten met producten die geen exacte stockberekening hebben zoals bijvoorbeeld servieten, tandenstokers, ...
  • Snel-bestel lijsten voor de verschillende afdelingen van uw restaurant zoals 'bar', 'keuken', , waar de producten gemakkelijk overlopen kunnen worden en een te bestellen aantal kan ingevuld worden.
  • Het simultaan doorsturen van bestellingen naar de verschillende leveranciers.
  • De automatische verwerking van uw bestellingen via een koppeling met uw leveranciers*.
  • De controle van de bestelling bij levering, zodat snel kan geverifieerd worden of de levering correct is. Na een bevestiging van de correcte samenstelling wordt de stock vervolgens opnieuw aangevuld.

Verkoop en nacalculatie

Via RestoCore volgt u eveneens uw verkoop op en beschikt u over de mogelijkheid om een nacalculatie uit te voeren. Zo krijgt u een overzicht van welke producten het goed doen, kan u een gedetailleerde kost- en winstberekening van uw gerechten uitvoeren, en het eventueel verlies bij elk product nagaan.

*indien uw leverancier dit ondersteunt.